Uudised

 Lugupeetud kliendid!
 
Firma Otsma, Kurg ja Partnerid OÜ tegutseb alates 1. juulist 2013.a lisaks Lääne-Eestile ja Pärnu piirkonnale ka Lääne-Virumaal ning Rakveres.
 
Lugupidamisega,
Tormis Otsma ja Silver Kurg
Juhatuse liikmed

Jätkuvalt suhteliselt suur tööpuudus andis mulle tõuke kirjutada ühest levinud probleemist töösuhetes, milleks on suulised töölepingud. Suuline tööleping jätab töötaja sisuliselt kaitseta, sest kui tööandja seda rikub, on töötajal peaaegu võimatu tõestada, millistes töö- ja palgatingimustes tegelikult kokku lepiti. Seadus lubab töölepingut suuliselt sõlmida vaid juhul, kui töösuhte kestus ei ületa kaht nädalat.
Töölepingu...

Töövaidluskomisjon  arutas avalikul istungil jaanuarikuu lõpus
töötaja poolt esitatud avaldust  OÜ
vastu töölepingu erakorralise ülesütlemise tuvastamise, maksmata töötasu ja
puhkusehüvituse ja hüvituse nõudes,  OÜ avaldust töötaja
vastu lugeda töölepingu ülesütlemine korraliseks TLS§85 lg1 alusel ja mõista
välja etteteatamiseta lahkumise tõttu 28 päeva töötasu suuruses hüvitust.
N...

1/ Aprilli alguses mõistis töövaidluskomisjon ehitusfirmalt välja kolme ehitaja kasuks kahe kuu eest saamata jäänud töötasud ning lõpetas nende suulised töölepingud.
Avaldajad asusid ehistusfirmasse ehitajatena tööle novembris 2009.a. Firma juhatajaga oli sõlmitud suuline kokkulepe, et firma pakub neile ehitusobjektil tööd ja maksab neile kuus kokkulepitud summa. Ehitajad saidki tööd lubatud objektil ja esimesel kuul maksis tööandja neile lubatud summa...