Suulised töölepingud!

1/ Aprilli alguses mõistis töövaidluskomisjon ehitusfirmalt välja kolme ehitaja kasuks kahe kuu eest saamata jäänud töötasud ning lõpetas nende suulised töölepingud.
Avaldajad asusid ehistusfirmasse ehitajatena tööle novembris 2009.a. Firma juhatajaga oli sõlmitud suuline kokkulepe, et firma pakub neile ehitusobjektil tööd ja maksab neile kuus kokkulepitud summa. Ehitajad saidki tööd lubatud objektil ja esimesel kuul maksis tööandja neile lubatud summa sularahas. Sellega tööandja aktsepteeris suulise töölepingu, pakkudes töötajatele tööd ja makstes selle eest lubatud töötasu. Juhindudes TLS § 1 lg 2, mis sätestab, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. TLS § 4 lg 2 sätestab, et tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. TLS § 4 lg 4 sätestab, et sama seaduse lõikes 2 sätestatud vorminõuete järgimata jätmine ei too kaasa töölepingu tühisust.
Avaldajad töötasid objektil kuni veebruari lõpuni 2010.a. ja korduvalt palusid tööandjalt, et nende töösuhe oleks vormistatud seaduslikult, so kirjaliku töölepinguna ja palusid korduvalt tööandjalt selgitust, millal lepingud sõlmitakse? Tööandja lubas seda alati peatselt teha...
Kuna tööandja ei maksnud töötasu jaanuari ja veebruari kuu eest, siis avaldajad palusid välja mõista saamata jäänud töötasu ja palusid tunnistada töösuhte lõppenuks vastavalt TLS § 91 l 2 p 2 alusel, so tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega.
Tööandja väitis Töövaidluskomisjonile, et ei tunnista avaldajate nõuet. Tööandja pole võtnud avaldajaid tööle, pole sõlminud töölepinguid ega maksnud töötasu. Tööandjal puuduvad nende esindaja sõnul kohustused avaldajate ees.
Töövaidluskomisjon otsustas ilma tööandja esindaja kohalolekuta ja avaldajate esindaja ja tunnistajate ülekuulamisel, et lugeda avaldajate ja tööandja vaheline tööleping lõpetatuks ja välja mõista saamata jäänud töötasud kahe kuu eest. TVK leidis, et vastavalt TLS § 91 lg 2 kohaselt võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu.
Töövaidluskomisjon leidis, et töötaja erakorraline töölepingu ülesütlemine on kehtiv TLS § 105 lg 2 alusel, kuna tööandja ei ole esitanud töövaidluskomisjonile avaldust ülesütlemisavalduse tühisuse tuvastamiseks TLS § 105 lg 1 kohaselt.
Vastavalt ITVS §27 lg 2 järgi kuulus otsus viivitamatult täitmisele töötasu väljamõistmise osas mitte rohkem kui kahe kuu töötasu ulatuses.
www.sakala.ajaleht.ee/?