E-konsultatsioon

Teenus sisaldab e-vormi teel edastatud lihtküsimustele vastamise läbi kodulehe. Sellisel juhul edastab klient e-kirja teel  oma probleemi aadressile okp@okp.ee ja sõltuvalt probleemi keerukusest pakutakse kliendile kas aega juristi vastuvõtule või saadetakse talle e-kirja teel arve. Kui klient on arve tasunud, saab ta soovitud teenuse ( arvamus, analüüs, soovitused edasiseks käitumiseks jne. ) e-kirja teel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates raha laekumise päevast.
E-teenus toimib järgnevalt:
1) Kirjeldage täpselt oma probleemi ja esitage oma küsimus e- maili teel aadressile : okp@okp.ee. Juhul, kui küsimus vajab põhjalikumat süvenemist, saadab jurist hinnapakkumise ning lepib kliendiga kokku uue aja.
2) Tasuge 50 eur ( lisandub käibemaks ) Otsma, Kurg ja Partnerid ( saaja nimi / teenuse osutaja ) arveldusarvele SEB pangas: 10220107783016. Selgitusse kirjutage e-maili aadress, millelt meile küsimuse esitasite.
3) Pärast makse laekumist meie büroo kontole võtame kolme tööpäeva jooksul kliendiga ühendust ja saate meilt õigusliku hinnangu või soovitused ja juhised edaspidiseks käitumiseks.