Aruannete koostamine

Koostame vastavalt kliendi poolt esitatud andmetele vastava perioodi bilansi, kasumiaruande või rahavoogude aruande.

Hind

65 eur/tk